Invitation til deltagelse

Udvalgte Byer

Catanzaro – Italien

Catanzaro er et vigtigt erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og kulturelt centrum i Syditalien. Regionen er i risikozonen for seismisk og hydrogeologisk fare. Byen har ikke-indfødte befolkninger fra Rumænien, Marokko, Ukraine, samt en stor gruppe romaer. Byen lider under en høj arbejdsløshed, økonomisk ressourcesvaghed og kriminalitet. Dog præsenterer byen et livligt civilsamfund med adskillige sammenslutninger, der arbejder med miljørelaterede og sociale problemstillinger. Kommunen sigter efter at udvikle en urban regenereringsstrategi for at kunne takle natur- og menneskeskabte farer, samt for at sikre social inklusion.

Heraklion – Grækenland

Heraklion er det største urbane centrum på Kreta. Det har en strategisk geopolitisk position i det sydøstlige Middelhavsområde og er en turistpræget, kulturel og økonomisk region.  Byen er, med den nærtliggende vulkan Santorini, i stor fare for seismisk aktivitet og oversvømmelse. Byen samarbejder med relevante autoriteter og implementerer aktiviteter i forbindelse med risikostyring, lige som de også samarbejder med relevante NGO’er, som enten er specialiserede inden for civilbeskyttelse eller integration og social støtte. Kommunen sigter efter at styrke den multikulturelle resiliens-tilgang blandt dens indbyggere, som kommer fra 39 forskellige lande, her iblandt Albanien, Bulgarien, Rumænien, Pakistan, Syrien, Ukraine.

Rotterdam – Holland

Rotterdam er lokaliseret i et befærdet, industrielt og udviklet område af Holland med over 100 nationaliteter. Ikke-indfødte borgere udgør 50% af befolkningen og kommer hovedsageligt fra Surinam, Antillerne, Tyrkiet og Marokko. For at reducere konsekvenserne af klimaforandringer, tørke og oversvømmelse, har Rotterdams kommune lavet et klimaprogram, ”Deltaplan Climate adaption”, for at kunne takle ekstremt vejr og for at kunne forberede byen på ekstreme vejrforhold. Kommunen sigter efter at dele håndteringen af klimaforandringseffekter med minoritetsgrupper, indbyggere og interessenter.

Skopje – Makedonien

Skopje er en sammensmeltning af politiske, økonomiske og tværkulturelle aktiviteter og en urban befolkningstilvækst. Byen er truet af forskellige natur- og menneskeskabte katastrofer. Blandt disse er oversvømmelse, tørke, jordskred, jordskælv, luftforurening, brand, sociale farer, optøjer, humanitære katastrofer og terrorisme. Da byen er et gennemrejseområde for migranter og flygtninge, kommer byens ikke-indfødte fra Syrien, Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia, Bangladesh, Marokko og Kosovo. Kommunen sigter efter at øge bevidstheden omkring resiliens blandt beslutningstagere, den lokale stab og indbyggerne, samtidigt med at de også har Skopjes ikke-indfødte indbyggere i tankerne.

Call for Interest

Repræsenterer du en Europæisk by?
Er du interesseret i projektet AMARE-EU’s aktiviteter?

Beskæftiger din by sig med multikulturalisme?

Er du interesseret i emner som forebyggelse, beredthed og resiliens over for katastrofer?
Vil du gerne modtage gratis assistance og mentorstøtte fra partnerne i AMARE-EU med henblik på at styrke din kapacitet til at kombinere forebyggelses- og resiliens strategier med aktiviteter, der fokuserer på at øge inklusion og integration?

Tilmeld din by til at blive én af vores pilot byer!

En uddybet invitation blev lanceret d. 30. november, herefter udvælges fire pilot byer til at deltage i AMARE-EU projektet.

DEADLINE EXTENSION: The call for interest will be open until February 15th 2019