REPORT OM HÅNDTERING AF PERSONLIG DATA
(artikel 13 af EU Regulation 2016/697)

Denne information gives i henhold til artikel 13 af EU Regulativet 2016/679 – Almen Databeskyttelseslovs Regulativ.

I overensstemmelse med den nye lov vil sådanne oplysninger håndteres ud fra principper om korrekthed, lovlighed og gennemsigtighed, databegrænsning, dataminimering, nøjagtighed, opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed.

Datakontrolløren og bearbejdningssted:

Den ansvarlige for databehandlingen af den indhentede information er EPC – European Project Consulting srl (forkortet: EPC s.r.l.), som findes i kontoret på adressen via Prati 11 36031 Dueville (Vi) Italien (Tel. +39 0444 169000 – Fax: +39 0444 169099 – Email: info@epcsrl.eu).

Databehandling i forbindelse med service af nyhedsbreve finder sted på den ovennævnte adresse (EPC s.r.l.) og hører under personalets ansvarsområde.

Ansvarshavende for databehandling:

Kontrolløren og den ansvarlige for databehandlingsprocessen er i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 28 stk. 4 af EU Regulativet, Federico Carollo, juridisk repræsentant for EPC s.r.l.

Hvis nødvendigt, kan databehandleren, til specifikke formål relateret til vedligeholdelsen af det teknologiske område af virksomhedsbygningen, udnævne en eller flere under-databehandlere i overensstemmelse med art. 28 stk. 4 af EU Regulativet.

Karakteren af den indsamlede data:

Den personlige data EPC s.r.l. indsamler og behandler er udelukkende data, som brugerne har oplyst i forbindelse med udfyldelsen af siden ’’udtryk for interesse’’.

Formål med databehandling

Den brugeroplyste data bliver udelukkende brugt til implementation af AMARE-EU projektet.

Modtagere af personlig data

Den personlige data, som oplyses af brugeren, bruges udelukkende til det indikerede formål og vil kun blive vist til en tredje part, der er autoriseret ud fra specifikke aftaler og kontrakter i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 28 stk. 4 af EU Regulativet. Dette inkluderer specielt andre partnere i AMARE-EU projektet, og især: VEJLE KOMMUNE, beliggende i SKOLEGADE 1, VEJLE 7100, Danmark, VAT nummer: DK29189900, LAI-MOMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, beliggende i VIA GAMBERI 4, SASSO MARCONI40037, Italien, VAT nummer: IT01774191207, PPI – PREPARED INTERNATIONAL UG, beliggende i GRUNTENSTRASSE 10, BERLIN12107, Tyskland, VAT nummer: DE309712322, GROUPE SOS SOLIDARITES, beliggende i RUE AMELOT 102 C, P ARIS75011, Frankrig, VAT nummer: 341062404,  ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA – FEDERAZIONE VENETA (AICCRE), beliggende i ISOLA DI SAN SERVOLO, VENEZIA VE30133, Italien, VAT nummer: IT03397520275.

Perioden for fastholdelse af personlige oplysninger:

De personlige oplysninger givet af brugeren bliver kun tilbageholdt i perioden hvor det er strengt nødvendigt i henhold til de førnævnte formål, og i øvrigt kun i den tidsperiode der maksimalt sammenfalder med udløbet af juridisk regnskabsforpligtigelse.

Metoder til databehandling:

Den indsamlede data bliver behandlet ved hjælp af computerværktøjer.

Passende sikkerhedsforanstaltninger er taget for at undgå tab af data eller ulovlig og ukorrekt brug og uautoriseret adgang.

Forpligtigelse til afgivelse af data

Afgivelse af data er frivillig. Afslag på at levere data gør det umuligt at være en del af AMARE-EU projektet.

Interesserede partneres rettigheder:

Personer som den personlige data vedrører har til hver en tid retten til at:

  • Spørge databehandleren om adgang til sine personlige data, rette, slette eller minimere behandlingen som drejer sig om dem, såvel som retten til at protestere mod behandlingen og retten til overførelse af data;
  • Tilbagetrække sit samtykke til hver en tid uden at dette berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på det samtykke, der er givet forud for tilbagekaldelsen;
  • Indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Ovenstående anmodninger kan blive rettet mod EPC s.r.l. på følgende adresse:

EPC s.r.l.

via Prati 11 36031 Dueville (Vi) Italien 

Tel. +39 0444 169000 – Fax: +39 0444 169099

Email: info@epcsrl.eu

Læs venligst denne hjemmesides politik om cookies grundigt.