Selvevalueringsværktøj

AMARE-EU projektet har udviklet et online selvvurderingsværktøj, der gør det muligt at identificere europæiske byers nuværende kapacitet i forhold til at skabe en forebyggelseskultur i multikulturelle samfund. Dette vil hjælpe byer med at evaluere deres mulighed for at kombinere forebyggelses- og resiliens strategier med aktiviteter, der fokuserer på at øge inklusion og integration.