NYHEDSBREV # 1 ER ONLINE

AMARE-EU

Det europæiske projekt AMARE-EU fokuserer på at udvikle konkrete, omkostningslave og implementerbare løsninger til at involvere og informere borgere af forskellige oprindelser i at gøre deres egen by til et bedre og mere trygt sted at bo.

Lær mereInvitation til deltagelse
Amare Project Funded by European Union Civil Protection

HVORDAN KAN MAN GENKENDE EN RESILIENT BY?

En resilient by er kendetegnet ved dens kapacitet til at reagere på problemer, nødsituationer eller alarmerende episoder på en konstruktiv måde.

Denne reaktion skal ultimativt lede til en konstruktiv genopbyggelsesproces, der involverer alle aspekter af den kompleksitet, som byer i dag består af både kulturelt, socialt og økonomisk, herunder også grundet den lokale kulturarv. Alt dette er for at opnå dybdegående og langvarig genopretning af byen for alle dets borgere. Derfor er en bys modstandsdygtighed også baseret på dets kapacitet til ikke at lade de mest udsatte grupper (jf. økonomiske, sociale, kulturelle og lingvistiske faktorer) i stikken.

En resilient by bygger på styrken af alle dets borgere og vokser ud af deres indbyrdes forskellighed. Resiliente byer forstår og omfavner diversitet som en styrke man kan drage nytte af både i rolige og urolige tider (eksempelvis grundet naturlige og menneskeskabte katastrofer).

OM

Udfordringen

Er vores byers information systemer gode nok til at nå ud til alle borgere?

Lær mere

Hovedaktiviteter

Projekt aktiviteterne starter med udviklingen af et online selvevalueringsværktøj

Lær mere

Forventede resultater

Forbedring af de europæiske byers kapacitet til at beskytte deres borgere

Lær mere

Pilot Cities

En invitation til deltagelse blev lancheret for at kunne vælge fire europæiske pilot byer til at teste og implemtere det udviklede materiale og approach med direkte støtte og ekspertise fra projekt partnerne.

Invitation til deltagelse

Dokumenter & Ressourcer

I denne sektion kan du finde dokumenter, reporter, værktøjer og udvalgte undersøgelser, der relaterer sig til centrale emner i AMARE-EU projektet

Hør mere

Selvevalueringsværktøj

AMARE-EU projektet vil udvikle et online selvevalueringsværktøj, der skal hjælpe byer med at teste deres kapacitet i forhold til at skabe en forebyggelseskultur i multikulturelle samfund.

Hør mere

PARTNERS